UNSC - Independent consultants on advanced structuring of risk and international licensed insurance brokers


UNSC
Østerbrogade 160
2100 København Ø
Tlf. 23 72 57 88
E-mail: unsc@post.tele.dk
CVR: 12085184


Ansvarlig over for tilsynsmyndigheden i Finanstilsynet:

Ulrik Nottelmann
Direktør, cand.jur
Forsikringsmægler
Medlem af FDFA 

(Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer)