UNSC independent consultants on advanced structuring of risk
                           Licensed, International Insurance Brokers
temp0020_navi_home  www.unsc.dk  temp0020_navi_misc  unsc@post.tele.dk  temp0020_navi_mail  unsc@post.tele.dk 
  Generelle salgs- og lev. bet.  
  kontakt  
  kontakt  
  Menu  
  page1  
  page2  
  page3  
  page4  
  page5  

UNSC independent consultants on advanced structuring of risk and licensed international insurance brokers

 

temp0020_yellow Hvordan analyserer UNSC en virksomhed?


Vi starter altid med et pilot-projekt:

* der er afgrænset i tid

* omkostning

* dybde

Formålet er, at give begge parter et seriøst grundlag for at vurdere:

* opgavens reelle omfang

* allerede eksisterende datakilder

* kvalitet og omfang af anvendelige data

* mulighed for at indsnævre datakilder uden at tabe kvalitet.

Metoden er at sammenligne med luftvåbnets overflyvning af et landskab med et såkaldt AWAC fly, der registrerer alle detaljer i landskabet samt bevægelser under sig.

Vi så at sige "scanner" jeres risikolandskab med bjerge, dale og fredsommelige sletter.

Den rute vi vælger er ikke tilfældig, men bygger på vores erfaringer med jeres eller nærtbeslægtede brancher. Derfor finder vi erfaringsmæssigt 9-10 ud af 10 områder allerede ved denne overfladiske scanning, som vi senere kommer til at arbejde i dybden med, hvis vi vælger at foretage den rigtige risikoanalyse i fuld scala.

 

temp0020_yellow Hvis vi fortsætter...


Byggende på de indvundne erfaringer fra "scanningen" udarbejdes en samarbejdsaftale, der nøje opregner mål, tid og omkostninger ved analysearbejdet.

De fundne resultater udmøntes i en rapport, hvor i de fundne risici beskrives i frekvens og konsekvens for virksomheden. Der vedlægges et forslag til risikopolitik og en foreløbig bestemmelse af virksomhedens risikobærende kapital inden handling.

Når ledelsen har vedtaget en risikopolitik følges der op på denne med en handlingsplan

 


Er dokumentation og risikoanalyse nødvendig?

Ja, efter finanskrisen er der ingen vej uden om.

Ingen, hverken investorer, långivere, forsikringsselskaber eller tilsynsmyndigheder har længere tillid til virksomheder, der ikke har dokumentationen på plads.

Ledelsen kan selv pådrage sig et personligt ansvar ved tab der kunne være undgået ved tilstedeværelsen af et risikostyringssystem. 


Er risikoanalyse omkostningstung?

Nej, vi anlægger hele tiden cost/benefit betragtninger.

8 ud af 10 virksomheder vil indenfor de næste 10 år som gennemsnit blive handlet/generationsskiftet. Det vil ikke kunne finde sted til den bedst opnåelige pris uden at dokumentationen er på plads. Arbejdet skal altså gøres under alle omstændigheder og omkostningen er den samme.

Hvorfor så ikke tage alle fordele og indtægter nu ved at komme igang?